ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng các bạn đã đến với trang web Sapporo Star Guide: https://www.sapporo-starguide.com/ thuộc sở hữu của Công ty TNHH Sapporo Việt Nam (“Sapporo Việt Nam”). Với mong muốn mang đến những nội dung giúp bạn tận hưởng từng khoảnh khắc và đồng hành cùng bạn trên hành trình tận hưởng, chúng tôi đã đưa ra các Điều khoản và Điều kiện sau đây về hướng dẫn sử dụng và bảo mật thông tin theo các chính sách và các quy định của chúng tôi. Bạn vui lòng đọc kỹ các thông tin bên dưới và cập nhật thường xuyên để kiểm tra nếu có thay đổi.

Khi bạn truy cập trang web Sapporo Star Guide và đăng ký thành viên của trang web, mặc nhiên được hiểu rằng bạn đã đọc và hiểu rõ cũng như chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này một cách tự nguyện. 

THÔNG TIN THU THẬP

Khi bạn đăng ký làm thành viên của trang web Sapporo Star Guide, chúng tôi có quyền thu thập và sử dụng mọi thông tin mà bạn đã đăng ký và đăng nhập. Bao gồm: 
-    Số tuổi hợp lệ khi đăng ký: 18 tuổi trở lên vào thời điểm đăng ký thành viên. Độ tuổi này là độ tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và được sử dụng hợp pháp các sản phẩm có chứa nồng độ cồn, trong đó có sản phẩm bia theo pháp luật Việt Nam quy định.
-    Họ và tên, hộp thư điện tử (email), số điện thoại, tên đăng nhập, địa chỉ đăng nhập. 

Những thông tin trên cần cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản. Khách hàng phải đăng ký tài khoản với thông tin để xác thực về bản thân và phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động liên quan trên trang web. 

Khi đăng ký hoàn tất, chúng tôi sẽ cung cấp 1 tài khoản cho bạn để có thể nhận thông tin thuộc các chương trình khuyến mại trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện đã đề ra. 

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Sapporo Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư thông qua việc bảo mật tối đa thông tin cá nhân của bạn. Tất cả thông tin được gửi đến trang web từ bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ và chỉ được sử dụng trong các phạm vi hợp pháp ở mục dưới.

Lưu ý rằng, trang web Sapporo Star Guide có thể có các liên kết đến các trang web khác mà nằm ngoài tầm kiểm soát và không được bảo vệ bởi các điều khoản của Chính sách Bảo mật. Nếu bạn truy cập theo các đường dẫn được cung cấp để vào các trang web khác, các điều hành của những trang web này có thể lưu giữ và sử dụng các thông tin của bạn, trong trường hợp đó các điều khoản bảo mật của chúng tôi không có giá trị áp dụng.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Liên quan đến các thông tin bạn tự nguyện cung cấp và các thông tin cá nhân bắt buộc phải đăng ký cho trang web Sapporo Star Guide, phạm vi sử dụng những thông tin này đối với Sapporo Việt Nam bao gồm:
- Thực hiện các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại và các hoạt động thương mại khác thuộc Công ty TNHH Sapporo Việt Nam. Cách thức và điều kiện tham gia từng chương trình khuyến mại sẽ được thông báo riêng theo từng chương trình.
- Liên lạc và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web.
- Xem xét và nâng cấp nội dung giao diện của trang web.

xoá thông tin cá nhân

Để yêu cầu xoá thông tin cá nhân vui lòng liên hệ email: info@svl.com.vn
Tất cả thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống sẽ được xoá theo yêu cầu.

BẢN QUYỀN NỘI DUNG

Tất cả các nội dung trên trang web Sapporo Star Guide (Bao gồm nhưng không giới hạn chữ viết, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh…) là tài sản của Công ty TNHH Sapporo Việt Nam hoặc tài sản của các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam. Người truy cập không được sửa đổi, sao chép, tái sản xuất, phát hành, download, upload cho bên thứ ba, phân phối, tái truyền tải hoặc phổ biến bất kỳ nội dung từ trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Sapporo Việt Nam. Nội dung trên trang web Sapporo Star Guide bao gồm các hình ảnh, logo nhận dạng, về các thông tin sản phẩm hoặc các bên thứ ba và các sản phẩm của bên thứ ba. Đây là những nhãn hiệu độc quyền của chúng tôi hoặc các thương hiệu của bên thứ ba. Người truy cập không được sử dụng chúng theo bất cứ hình thức nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng của chúng tôi hoặc khách hàng của bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp. Vui lòng ngưng sử dụng bất kỳ hình thức vi phạm bản quyền của chúng tôi. Nếu bạn có vấn đề cần làm rõ, xin vui lòng gởi thắc mắc đến địa chỉ email: info@svl.com.vn.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

- Sapporo Việt Nam không chấp nhận bất cứ truy nhập nào của đối tượng dưới độ tuổi quy định (18 tuổi) vào trang web Sapporo Star Guide. Độ tuổi này là độ tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và được sử dụng hợp pháp các sản phẩm có chứa nồng độ cồn, trong đó có sản phẩm bia theo pháp luật Việt Nam quy định.

- Hạn chế việc thực hiện các siêu liên kết tới trang web Sapporo Star Guide với mục đích sai trái, xúc phạm hoặc công kích. Nghiêm cấm việc sử dụng trang web với mục đích xuyên tạc chống đối Đảng và Nhà nước hoặc bất kỳ các mục đích chính trị phản động khác vi phạm pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

LIÊN HỆ

Trang web Sapporo Star Guide thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Sapporo Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại, xin vui lòng gửi đến địa chỉ email: info@svl.com.vn.