Thử tài sáng tạo món Biru Cocktails độc đáo & sảng khoái từ Sapporo Premium Beer 100!
Thử ngay! Thư viện bài thi

Quoc Tran

TEST COCKTAIL

Nguyên liệu
Beer 400ml
Milk 100ml
Cách làm

Test line 1

Test line 2

Test line 3